Universi Tetovë - Vizione për Qytetin

Përmbajtja

Përse një vizion strategjik për Tetovën ?
nga Besnik Aliaj

Projekti Universi Tetova.
Sotir Dhamo

Geni Tetovë/Hapesira e gjeneruar
Gjergji Dushniku

Ekstrakti i hapësirës/Tetova skeleton city
Olesja Lami

Water flakes
Giulia Macci, Sara Rossi

Tetova 3T/Porta e re
Klaudjo Cari

Rrjetat sociale/oda urbane
Ina Musai

Destinacioni Tetovë
Eduaina Jaup

Drejtues projekti : Ark.Urb. Besnik Aliaj & Ark.Urb. Sotir Dhamo
Këshillim profesional : Ing.Urb Dritan Shutina
Grupi i punës : Ark. Giulia Macci, Ark. Sara Rossi, Olesja Lami, Ina Musai,
Eduina Jaup, Gjergji Dushniku, Klaudjo Cari
Asistenca lokale : Ark. Skënder Palloshi (Drejtor) dhe Enti për urbanizëm Tetovë

Universi Tetova
Tiranë, Korrik 2010